Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

DARMOWA SZKOŁA MEDYCZNA

Kierunek ten jest świetnym uzupełnieniem kwalifikacji dla osób, które już pracują w branży kosmetycznej, ale także jest świetną perspektywą do nowego zawodu (praca w szpitalu, w sterylizatorni, w laboratorium).

Tym bardziej, że sytuacja jest w tej chwili taka, że zawód kosmetologa nie jest zawodem medycznym, w związku z czym grozi Wam utrata możliwości wykonywania części zabiegów. Stąd nasza oferta szkoły medycznej 🙂

Uzyskany tytuł zawodowy: technik sterylizacji medycznej
Cykl kształcenia: 1 rok ( 2 semestry)
Tryb nauczania: zaoczny (średnio dwa weekendy w miesiącu)
Nauczyciele: praktycy/technicy sterylizacji/pracownicy szpitali
Czesne: Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki
Uzyskane kwalifikacje: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych
Typ szkoły: szkoła medyczna

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

 
👉 Oferujemy pełne przygotowanie do wykonywania zawodu i zdania egzaminu zawodowego
👉 Nie ma górnego limitu wieku do podjęcia nauki
👉
Nie wymagamy zdanej matury (wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej)
👉 Zapewniamy praktyki zawodowe w placówkach medycznych

PROGRAM NAUCZANIA:
Nazwa przedmiotu

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

SEM 1 SEM 2
Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie 10
Podstawy organizacji ochrony zdrowia
15
Komunikacja personalna i społeczna
10 12
Zarys anatomii z fizjologią
15 10
Język angielski zawodowy 15 10
Technologia sterylizacji instrumentarium medycznego 20 18
Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych
20 15
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia 20
Pracownia dekontaminacji medycznej 70 80
Technologie informatyczne 10
RAZEM: 175 175
Praktyki zawodowe 70 70
Zajęcia dodatkowe: Język migowy 15
 
Perspektywy zatrudnienia:

*Szpitale
*Zakłady opieki zdrowotnej
*Pracownie endoskopowe
*Pracownie mikrobiologiczne
*Zakłady produkcji sterylnych wyrobów medycznych
*
Gabinety stomatologiczne i chirurgii stomatologicznej
*Gabinety kosmetyczne
*Salony tatuażu

Ważne!

W projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej opublikowanym w dniu 10 czerwca 2019 roku, możemy wyczytać, że jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w tym kształcie, osoba uprawniona do realizacji procedur dekontaminacji materiału skażonego w obiekcie będzie musiała posiadać tytuł zawodowy technika sterylizacji medycznej albo co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Podnieś swoje kwalifikacje, ukończ naszą szkołę i zostań technikiem sterylizacji medycznej!

1 2 3 4
5 6 7